Katrin Raamat – solfedžo

KatrinRaamat2

Katrin Raamat on lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi (praegune EMTA) muusikapedagoog-koorijuhina (1978, cum laude). Aastate jooksul on ta end täiendanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Ülikooli ja Eesti Kooriühingu kursustel, läbinud mitmeid psühholoogia-alaseid kursusi ning osalenud koolitusprogrammis „Väärtused, loovad muusikategevused ja keeleõpe” (2013–2014).

Katrin Raamat töötab eralasteaed „Pääsupoeg” muusikaõpetajana. Tema kogemustepagasis on 31 aastat Tallinna 37. Keskkooli muusikaõpetaja-koorijuhina, 11aastane töö RAMi poistekoori (praegune Rahvusooper Estonia poistekoor) ettevalmistuskoori dirigendina (1978–1989) ning muusikaõpetaja töökogemus Soomest (1989–1992).

Katrin Raamat teeb koostööd Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Eesti Muusikaõpetajate Liidu, Eesti Kooriühingu-Naislauluseltsi, kirjastuse Avita ning SA Innovega, samuti osaleb ta aktiivselt Eesti Koorijuhtide Naiskoori tegevuses.